fbpx

Tre ting du må huske i fangstdagboka

DEP. DCA. POR. Nå blir det obligatorisk for alle norske fiskefartøy å installere fiskerisporing og føre fangstdagbok. Vi oppsummerer i denne artikkelen de viktigste meldingene i fangstdagboka, DEP, DCA og POR og når de skal sendes.

Økt fokus på ressurskontroll.

Fiskeriministeren og myndighetene iverksetter nå en rekke tiltak for å forbedre ressurskontrollen på havet. Det betyr i korte trekk at du må føre fangstdagbok og du må ha godkjent fiskersporing installert. Du kan lese mer om sporing her.

Mandag 18. januar ble den nye forskriften publisert på Fiskeridirektoratet sin hjemmeside. Forskriften inkluderer nå alle norske fiskefartøy, uavhengig lengde. Forskriften gjaldt tidligere kun fartøy over 15 meter.

Det er en gradvis innføring av det nye regelverket for fartøy under 15 meter. Det betyr at du fortsatt har litt tid på deg til å gjøre deg kjent med regelverket, hvilket utstyr du må ha om bord og hva du må gjøre i praksis.

Det blir litt mer å tenke på. Men vi skal hjelpe deg slik at det blir minst mulig hodebry og stress.

Foto: Marius Fiskum / http://www.mariusfiskum.no

De tre bud. DEP. DCA. POR.

Er du kystfisker er det i all hovedsak tre meldinger du må forholde deg til. Du kommer deg rett og slett ikke på havet uten disse.

De tre meldingene er:

  1. Havneavgang (DEP).
  2. Daglig fangst- og aktivitetsmelding (DCA).
  3. Havneanløp (POR).

La oss kikke litt nærmere på disse.

Havneavgang eller DEP sendes alltid før du kaster loss. Her gir du beskjed om hvor du sånn omtrentlig skal fiske og hvilken art du er på jakt etter. Når du har sendt meldingen vil du få en bekreftelse på om den er mottatt og godkjent. NB! Du kan ikke gå på havet hvis meldingen ikke er godkjent. Men slapp av, det skjer veldig sjelden at den ikke blir godkjent.

Daglig fangst- og aktivitetsmelding eller DCA er en oppsummering av dine fangstoperasjoner. Har du sendt en DEP skal du alltid sende en DCA, selv om du ikke fikk en eneste fisk på kroken. Er du på havet over flere dager uten å gå til kai, skal du sende én melding om dagen.

Havneanløp eller POR sendes når du er ferdig og skal returnere. Den skal sendes så snart som mulig etter du er ferdig. Her gir du beskjed om hvor du skal lande fangsten. Du må også opplyse om ankomst- og landingstidspunkt.

Når skal du begynne å rapportere?

Fiskeridirektoratet innfører det nye regelverket gradvis og har satt opp følgende innføringsplan.

  • Fartøy mellom 11-14.99 meter: 1. januar 2022
  • Fartøy mellom 10-10.99 meter: 1. september 2022.
  • Fartøy mellom 0-9.99 meter: 1. juli 2023.

Selv om forskriften ikke blir gjeldende for deg med en gang, anbefaler vi at du setter seg inn i regelverket. F.eks. når og hvordan du skal bruke fangstdagboka og hvilken type sporing du må ha. Les mer om sporing her.

Fisker og fiskebåt.

Lær deg regelverket med Fangstr

I denne artikkelen har vi tatt for oss fangstdagbokas tre viktigste meldinger, DEP, DCA og POR. Synes du det er mye å sette seg inn i?

Vi vil arrangere kurs i regelverket i 2021, både digitalt og fysisk. Mer informasjon vil komme her på nettsiden, i vårt nyhetsbrev og på Facebook. Har du ikke meldt deg på vårt nyhetsbrev, kan du gjøre det her.

Takk for din bestilling.

Du vil få en bekreftelse på din bestilling på mail. 

Vi kontakter deg i løpet av 24 timer for å avtale installasjon.