fbpx

Hva betyr regelverket for deg?

Det du trenger å vite om fangstdagbok, fiskerisporing og det nye regelverket. 

Fangstdagbok

En fangstdagbok er enkelt og greit en app der du som skipper loggfører din daglige fangst. 

I tillegg skal du registrere fartøyets aktivitet, det vil si hvilken havn du går fra, hvor du fisker, hva du fisker og når du skal lande fangsten. 

Oppsummert betyr det at du må sende tre meldinger i fangstdagboka.

De tre viktigste meldingene.

1. Havneavgang – DEP. 

Denne sendes før du går fra havn og kalles også avgangsmelding. Meldingen skal inneholde informasjon om planlagt fiskefelt og fiskestart. 

2. Fangstrapport – DCA. 

I denne meldingen skal du estimere fangsten din. Den skal sendes 1 gang i døgnet og skal inneholde informasjon om dine fangstoperasjoner. 

3. Havneanløp – POR. 

Denne sendes før du går til havn og skal inneholde informasjon om hvor og når du skal levere. 

Fangstoperasjoner

En fangstoperasjon starter når et redskap settes i havet og avsluttes når det tas opp igjen. 

For fartøy som fisker med garn, line eller teiner betyr det at hver enkelt lenke eller stubbe må registreres med tidspunkt og posisjon. I tillegg skal du estimere fangst per lenke/stubbe. 

Svaret er Fangstr-appen.

Vi skal gjøre det så enkelt som mulig for deg å føre fangstdagbok. 

App som du laster ned til din mobil.

Enkel i bruk. Du sparer tid.

Ingen kostnader før regelverket trer i kraft.

Tilgjengelig fra og med april 2021.

Enkelt og greit.

Fiskerisporing

Du vil også bli pålagt å ha sporing på ditt fartøy i henhold til det nye regelverket.

Fiskerisporing eller VMS er en type sporing som er spesialtilpasset fiskerimyndigheter og pålagt i en rekke land. VMS er en forkortelse for Vessel Monitoring System. En slik sporing innebærer at det kun er Fiskeridirektoratet som mottar informasjon om hvor din båt befinner seg.

En godkjent VMS settes opp slik at fartøyet automatisk sender sin egen posisjon hvert 10.minutt. Unntaket er hvis båten har vært i ro på samme posisjon i mer enn fire timer. Da sender den sin posisjon hver 12. time. 

AIS er ikke godkjent som fiskerisporing og kan i dag ikke brukes for å oppfylle regelverket.

Utstyr om bord

Du trenger utstyr som er godkjent av Fiskeridirektoratet. Dette må installeres av en godkjent installatør. Mange skipselektronikere langs kysten er i dag godkjente. 

Sporingen du velger må kunne sende posisjon hvert 10. minutt, uavhengig om du er innenfor eller utenfor mobildekning. For deg som går på blåkveita må du ha sporing som kan sende via satellitt.

Vi lanserer i 2021 en fiskerisporing spesialtilpasset for kystfiskeflåten. 

Hva koster det?

Løsningene som finnes på markedet i dag er kostbare og best egnet for store fartøy. Det vil vi gjøre noe med. Derfor lanserer vi nå en fiskerisporing som vil være optimal for sjarker og mindre fiskefartøy.

Fangstr fiskerisporing vil være rimeligere enn dagens løsninger og være tilgjengelig i god tid før regelverket trer i kraft. 

Kommunikasjon

Mobildekningen langs kysten blir stadig bedre. Men går du langt nok ut merker du sikkert at du ikke lenger har dekning. 

Når det nye regelverket kommer er det derfor viktig at du har utstyr som sørger for at du alltid har dekning der du fisker. Bruker du fangtsdagboka på mobil og er innenfor mobildekning vil det ikke være noe problem. 

Alltid dekning med Fangstr VMS

Når du fisker i områder der du ikke har mobildekning må fangstdagboka og sporingsystemet bruke satellittkommunikasjon. 

Vår fiskerisporing har global dekning over satellitt i tillegg til mobildekning. Det betyr at du har dekning over alt til en akseptabel pris.

Fangstr fiskerisporing kommer på markedet i 2021 og du vil kunne handle den hos din skipselektroniker.

Pris

Vi jobber med å få på plass prisene og du vil finne en prisoversikt her i løpet av de første månedene av 2021. 

Det er fri bruk av Fangstr inntil regelverket trer i kraft. Det betyr at du kan prøve ut vår fangstdagbok før du bestemmer deg. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få informasjon om fangstdagbok, fiskerisporing og regelverk på epost.