fbpx

ERS/VMS - hva er det?

Nytt regelverket fra Fiskeridirektoratet er nå forskriftfestet.  

Når trer regelverket i kraft?

11-15 meter. 1. juli 2022.

10-10.99 meter. 1. januar 2023. 

0-9.99 meter. 1. januar 2024. 

De tre viktigste meldingene

I forskriften er du som skipper på et fiskefartøy pålagt å rapportere din aktivitet ved å sende meldinger. De viktigste og mest sentrale meldingene er følgende tre: 

Melding om havneavgang 

Også kalt DEP eller avgangsmelding. I denne meldingen skal du informere om følgende:

  • Tid og sted for avgang
  • Tid for ankomst fiskefelt
  • Målarten for fiskeriet
  • Om du har fangst om bord ved avgang fra havn
Denne skal sendes før du forlater havn. 

Melding om fangst

Også kalt DCA og fangstrapport. 

Denne meldingen inneholder informasjon om tid og posisjoner for dine fangstoperasjoner samt fangsten du har om bord. Det er i denne meldingen du blir bedt om å estimere fangst.

Det er et krav om å sende minimum én fangstmelding i døgnet, uavhengig om du har fangst om bord eller ikke. Dette gjelder også selv om turen kun varer noen timer. Har du sendt DEP må du også sende DCA. 

Går du fra kai klokken 22.00 er du pålagt å sende en fangstmelding før klokken 23.59 selv om du ikke har rukket å starte ditt fiske. Du sender da en tom fangstmelding.

Melding om havneanløp

Også kalt POR eller anløpsmelding. Så snart du har avsluttet din fangstoperasjon og vender hjem skal du sende en anløpsmelding. Denne bør aller helst sendes to timer før ankomst. I noen fiskerier vil det være vanskelig, derfor tillater Fiskeridirektoratet at meldingen sendes så snart som mulig etter endt fiske. 

I denne meldingen vil du angi hvor og når tid du forventer å ankomme havn og om/når du skal lande fangsten. For de som delleverer sender man en ny anløpsmelding når man er ferdig med første leveranse.

 

Andre meldinger

Det er i all hovedsak de tre meldingene over du trenger å kunne. Det finnes dog noen unntak. 

  • For deg som leverer til føringsbåt
  • For deg som fisker i internasjonal sone
  • For deg som fisker rundt Svalbard
Vi vil oppdatere denne nettsiden med mer informasjon om regelverket for tilfellene nevnt over. 

Registrering av fangstoperasjoner

Fartøy som i dag fisker med passive redskap er fritatt for å registrere hver enkelt fangstoperasjon. Dette vil bli annerledes med det nye regelverket.  

I fangstdagboken betyr det at du starter en ny fangstoperasjon for hver linestubbe, garn- eller teinelenke. Når du har satt den første lenka trykker du stopp i fangstdagboken. Dette gjentas for hver fangstoperasjon. 

Hver fangstoperasjon vil da inneholde et start- og stopptidspunkt i tillegg til en posisjon for start og stopp. 

Dette kan høres komplisert ut, og her skal vi hjelpe deg slik at dette blir så enkelt som mulig i fangstdagboka. 

Fiskerisporing - VMS

Alle norske fiskefartøy pålegges å installere en godkjent fiskerisporing, også kalt VMS. VMS står for Vessel Monitoring System.

En godkjent VMS settes opp slik at fartøyet automatisk sender sin egen posisjon hvert 10.minutt*. Unntaket er hvis båten har vært i ro på samme posisjon i mer enn fire timer. Da sender den sin posisjon hver 12. time. 

AIS er ikke godkjent som fiskerisporing og kan i dag ikke brukes for å oppfylle regelverket.

Vi tilbyr kombinert fiskerisporing og fangstdagbok til en spiselig pris for kystflåten. Ønsker du mer informasjon, send en mail til hei@fangstr.no.

*Krav til meldingsfrekvens kan variere. 

Aktivitetsrapportering

Å rapportere sin aktivitet i fangstdagboka betyr å gi beskjed når du går fra havn, hvor du skal, om du skal fiske eller sette redskap, når forventer du å ankomme havn og til slutt når og hvor skal du levere.  

Fangstrapportering

Du må registrere alle dine fangstoperasjoner og fangsten skal estimeres og registreres for hver enkelt fangstoperasjon eller hal. Disse samles og sendes i en fangstmelding. 

Posisjonsrapportering

Denne går av seg selv og du trenger ikke å tenke på annet enn at utstyret må være påslått til en hver tid. Når utstyret er på sendes din posisjon hver 10. minutt. Dersom du står i ro vil posisjonen sendes hver 12. time. 

Sporingsutstyret kan ikke slås av uten at du har meldt fra til Fiskeridirektoratet. 

Posisjonsutstyret kan også ha tilleggsfunksjonalitet slik at du kan bruke det for å sende meldinger fra fangstdagboka når du er utenfor mobildekning. 

Med vår fiskerisporing, Fangstr VMS, vil du alltid ha dekning, uavhengig av hvor du fisker. 

Forkortelser

Det er ikke lett å bli klok på alle forkortelsene i ERS-forskriften. Ja nettopp, ERS. La oss starte med den!

ERS står for “electronic reporting system” og kommer fra EU. Siden mange land er aktører i regelverket om fangst- og posisjonsrapportering har ERS blitt et begrep som brukes for å beskrive det overordnede regelverket. 

DEP kommer fra det engelske departure report og er det samme som melding om havneavgang aller avgangsmelding. 

DCA er også engelsk og betyr detailed catch and activity. Denne må sendes en gang i døgnet uavhengig om du har fangst om bord eller ikke. 

TRA står for transfer og brukes ved omlasting fra en båt til en annen. 

POR eller port report er det samme som melding om havneanløp eller anløpsmelding. 

Dette er de vanligste forkortelsene for deg som fisker nært kysten. Se flere forkortelser her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Fangstdagbok og fiskerisporing kommer på markedet i 2021. Vi holder deg oppdatert. 

Takk for din bestilling.

Du vil få en bekreftelse på din bestilling på mail. 

Vi kontakter deg i løpet av 24 timer for å avtale installasjon.