fbpx

Forkortelser.

Her finner du en oversikt over forkortelser som brukes fangstdagbok-verden.

De vanligste forkortelsene.

ERS står for “electronic reporting system” og kommer fra EU. Siden mange land er aktører i regelverket om fangst- og posisjonsrapportering har ERS blitt et begrep som brukes for å beskrive det overordnede regelverket. 

DEP kommer fra det engelske departure report og er det samme som melding om havneavgang aller avgangsmelding. 

DCA er også engelsk og betyr detailed catch and activity. Denne må sendes en gang i døgnet uavhengig om du har fangst om bord eller ikke. 

TRA står for transfer/transhipment og brukes ved omlasting fra en båt til en annen. 

POR eller port report er det samme som melding om havneanløp eller anløpsmelding. 

For fiske i internasjonal sone.

COE står for catch on entry og skal sendes dersom man har intesjon om å fiske i internasjonal eller andre lands soner. 

CAT betyr catch og er en fangstmelding i internasjonal sone. Så egentlig det samme som en DCA. CAT må sendes uavhengig om du har fangst om bord eller ikke. 

CON betyr kontrollpunkt og brukes når man skal fremstille seg for kontroll. 

COX står for catch on exit og betyr at man er på tur ut av internasjonal sone og skal inn i norsk sone igjen. 

LAN brukes for å lande fangst i EU. Denne sendes etter at fangsten er levert og man har fått sluttseddel i EU. 

MAN er en manuell posisjonsmelding og skal sendes dersom det er noe feil med posisjonsutstyret. 

OBR står for observer og fylles ut av kontrollører som er om bord. 

COB betyr catch on board og er en fangstmelding som kun brukes ved rekefiske.

Andre forkortelser.

ACK betyr godkjent. Det er returmeldingen du får hos Fiskeridirektoratet hver gang du sender en melding og den godkjennes. 

NAK betyr IKKE godkjent. Hvis du får denne meldingen er det viktig at du følger instruksjonene i fangstdagboken. En NAK må ordnes opp i før du kan fortsette ditt fiske, det gjelder uansett melding. 

FMC står for Fisheries Monitoring Center og er avdelingen hos Fiskeridirektoratet som jobber med fangstdagbok og posisjonssporing. 

VMS står for Vessel Monitoring System og kalles ofte for fiskerisporing på norsk. 

AIS er engelsk for Automatic Identification System og er pålagt alle fartøy i verden over 15 meter. I Norge bruker også fartøy som fisker kongekrabbe AIS. Det finnes to hovedklasser AIS, klasse A og B.  

J-melding er et annet ord for forskrift og brukes av FIskeridirektoratet. 

UTC betyr Coordinated Universal Time. De fleste tidsfrister i fangstdagboken er i UTC for å sikre at alle bruker samme frister. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Fangstdagbok og fiskerisporing kommer på markedet i 2021. Vi holder deg oppdatert. 

Takk for din bestilling.

Du vil få en bekreftelse på din bestilling på mail. 

Vi kontakter deg i løpet av 24 timer for å avtale installasjon.