Elektronisk fangstdagbok. Er den bare til bry for fiskerne?

Kan fangstdagboka også bli et nyttig verktøy for fiskeren og ikke bare et pålegg fra myndighetene?