fbpx

Elektronisk fangstdagbok. Er den bare til bry for fiskerne?

Papirdagboka og «gamle dager».

I “gamle dager” var fangstdagboka en tykk protokoll med ferdigtrykte sider som var delt inn i mange datafelt. Skipper skrev data inn med penn i de ulike feltene. Det var posisjon og tidspunkt for start av et hal, type redskap, maskevidde mm. Sluttposisjon, halets varighet og fangst i kg per art ble skrevet inn etter at halet var avsluttet.

Fangstdagboka kunne bli inspisert av kystvakta, Fiskeridirektoratets inspektører eller salgslagets inspektører med ujevne mellomrom. Enkelte ganger kunne skipper få bemerkning og påpakning. Til og med straff hvis datafelt sto blanke eller hvis det var uakseptabel forskjell mellom det han hadde skrevet i fangstdagboka og mengden fisk som inspektørene fant i lasterommet eller ved levering.

Når protokollens siste side var ferdig utfylt etter noen år, ble den lagt i en stor konvolutt og sendt i posten til Fiskeridirektoratet i Bergen. Hva som skjedde med den der, er uvisst for meg. Kanskje gikk den rett inn i et arkiv eller kanskje ble noen av arkene i fangstdagboka punchet inn i et dataprogram for bruk til ulike formål?

Mange skippere brukte fangstdagboka som et oppslagsverk der de bladde og så hva som hadde skjedd på turer tilbake i tid.

Den elektroniske fangstdagboka.

Den elektroniske fangstdagboka fungerer på mange måter slik som den gamle fangstdagboka på papir, med den store forskjellen at den er et dataprogram.

Det betyr at registrerte data lagres elektronisk og sendes til Fiskeridirektoratet hver dag. Data kan dermed systematiseres, analyseres og brukes i beslutninger på et senere tidspunkt. Gjenbruk og analyse av data er tilgjengelig både for skipper, reder og fiskerimyndigheter.

Den største forskjellen er at den elektroniske fangstdagboka kan sende data til Fiskeridirektoratet etter hvert som fisket foregår. Kravet i forskriften sier at minst en fangstmelding skal sendes daglig til Direktoratet. Dermed får Fiskeridirektoratet en løpende oversikt over fangstmengden på hver enkelt båt. Dette kan brukes for å målrette inspeksjon om bord, eller når båten ankommer fiskemottaket for levering.

Det er svært sannsynlig at forhåndsinnmelding av fangsten gir økte utfordringer for de som driver med fusk og fanteri. For det første må man forvente at terskelen for bevisst feilrapportering blir høyere når skipper vet at en eventuell inspeksjon og avsløring vil kunne få alvorlige konsekvenser, både økonomisk og personlig.

For det andre kan kontrollmyndighetene mye mer effektivt analysere fangstdata og sporingsdata fra båtene, sluttseddeldata fra leveranser og data fra andre kilder. Resultatet kan være en liste med mistenkelige båter som blir kontrollert etter alle kunstens regler.

Så kan man jo diskutere hvor rettferdig eller urettferdig det er at alle ærlige fiskere skal være med å betale prisen for det som kreves for å stoppe juksemakerne. For det koster å ta i bruk elektronisk fangstdagbok, både i form av merarbeid og i rene penger.

Kan fangstdagboka gi nytteverdi for fiskeren?

Når elektronisk fangstdagbok først er innført, bør enhver reder og skipper se på de nye mulighetene som oppstår. En elektronisk fangstdagbok er nemlig ikke bare til bry for fiskerne! Den har også sine positive sider.

Vi har mer enn tretten års erfaring som leverandør av elektronisk fangstdagbok i Norge og tre års erfaring fra UK, og kan derfor dele litt av det vi har erfart.

Hvor ligger nytteverdien for reder og skipper i et slikt verktøy? Jeg vil si at det avhenger av mange ulike forhold, blant annet hva som er svaret på de syv spørsmålene i tabellen under.

SpørsmålNytteverdi hvis ja på spørsmålet.
Fisker fartøyet i områder hvor det er – eller kan bli arealkonflikter?Havbruk, seismikk, oljevirksomhet, vindkraft mm krever stadig større plass. Noen ganger på bekostning av fiskeriene. Med elektronisk fangstdagbok kan fiskerne dokumentere sin fangstaktivitet med en nøyaktighet på 10 meter. Det kan være avgjørende i kommende arealkonflikter.
Er det tett samarbeid med neste ledd i verdikjeden?Produksjon og salg utgjør normalt de neste leddene i verdikjeden. Ved at neste ledd i kjeden kan få detaljert og systematisk informasjon før levering, kan total effektivitet og kvalitet bli forbedret. 

Hvis en kunde skulle reklamere på et parti fisk, kan fangstdagboka bidra til å finne ut hvorfor kvalitetsforringelse har skjedd.
Er båten en av flere i et rederi?Rederiet får løpende tilgang til fangstdata fra alle båtene og kan derfor sammenligne resultater og planlegge aktivitet bedre.
Ønsker du som skipper å dele dine fangstdata med andre skippere mens du er i et fiskeri?Med elektronisk fangstdagbok, kan en skipper velge å dele sine løpende fangstdata med en eller flere kolleger. Det kan gi en vinn-vinn situasjon for alle. Mer effektiv leting etter fisk og bedre fangstresultatet.
Ønsker du som skipper å systematisere og analysere ditt fiskeri?Alle kan bli bedre. Systematisering og analyse av egne fangstdata kan føre til bedre beslutninger og gi et framtidig mer optimalt økonomisk resultat av ulike kvoter.
Fisker båten i ulike økonomiske soner?Båten må ha elektronisk fangstdagbok fordi det er et krav internasjonalt. Skippers rapporteringsarbeid i forbindelse med kryssing inn og ut av soner blir sterkt forenklet og effektivisert.
Gjennomfører båten produksjon om bord?Rapporterte fangstdata blir korrekt, detaljert losseliste produseres før levering og sendes til mottak, dokumentasjon for bruk i markedsføring, salg og reklamasjon blir tilgjengelig for skipper og rederi.

Som tabellen viser, kan den elektroniske fangstdagboka være et mye mer allsidig verktøy enn “bare” et kontrollinstrument pålagt av Fiskeridirektoratet. Dersom skipper og reder åpen og aktive for å se etter mulighetene med boka, kan den gi mye mer tilbake enn den krever av innsats og kostnader.

I tillegg vil elektronisk fangstdagbok kunne bidra til å styrke verdien av norsk villfanget sjømat ute i markedene. Forbrukerne er i økende grad opptatt av at maten de spiser kommer fra et bærekraftig fiskeri.

Fangstdagboka fra Fangstr vil legge tilrette for at du skal kunne dele din informasjon med samarbeidspartnere, rederi eller fiskemottak. I tillegg vil du få gode muligheter til å analysere ditt eget fiskeri.

Av Svein Bertheussen, sivilingeniør, tidligere produktsjef for fangstdagbok og hobbysjarkfisker.

Takk for din bestilling.

Du vil få en bekreftelse på din bestilling på mail. 

Vi kontakter deg i løpet av 24 timer for å avtale installasjon.