fbpx

Fangstdagbok og sporing uten satellittdekning?

ERS-forskriften, publisert 13. januar 2021, sier at posisjonsrapport skal sendes fra fiskefartøy til Fiskeridirektoratet hvert 10. minutt. Meldinger fra fangstdagboka skal sendes jevnt og trutt mens fartøyet er ute på et fiskeri.

Jeg vil starte med å sitere to viktige krav fra forskriften som fra 1. januar 2022 vil omfatte fiskefartøy ned til 11 meter.

  • I paragraf 2 framgår følgende: Forskriften gjelder for norske fiske- og fangstfartøy uavhengig av hvor de befinner seg.
  • Paragraf 4 sier dette om krav til utstyr: Til enhver tid skal det benyttes kommunikasjonsutstyr som har dekning i de områdene fisket utøves i.

Med andre ord, dersom fiskefartøyets kommunikasjonsutstyr ikke har dekning i ett eller flere områder, kan fartøyet heller ikke fiske i disse områdene.

Den samme forskriften vil fra og med 1. september 2022 også omfatte fartøy ned til 10 meter.

Hvilke praktiske konsekvenser vil forskriftens krav få når det gjelder kommunikasjonsutstyr for sending av posisjon (VMS) og fangstdagbok-meldinger (ERS) fra et fiskefartøy?

Det vi med en gang kan slå fast, er at kommunikasjonsutstyr basert på mobilnett (GSM og 4G) ikke vil være godt nok hvis fartøyet planlegger å fiske i områder uten mobildekning.

Så da blir oppfølgingsspørsmålet: Hvor er det ikke mobildekning? Svaret på dette spørsmålet er både enkelt og mer komplisert.

Hvor er det ikke mobildekning?

Det enkle svaret. Utstyr basert på mobildekning ikke vil fungere hvis fartøyet går så langt ut til havs at det forlater mobildekningen. Et klassisk eksempel er blåkveitefisket som hovedsakelig foregår utenfor mobildekning.

Studie av dekningskartene til de tre nettverksleverandørene Telenor, Telia og ICE viser at det i all hovedsak er god mobildekning ut til omtrent 20-30 km fra kysten. I noen områder er det betydelig større rekkevidde. F.eks. i Telenor sitt 2G nettverk benytter de såkalt Extended Cell på en del av basestasjonene som peker utover havet. I enkelte områder har Telenor også såkalt Enhanced Extended Cell. Dette gir en teoretisk rekkevidde på opptil 120 km.

Et eksempel på dette er Østhavet utenfor Finnmarkskysten. Her foregår viktige fiskeri etter blant annet torsk og hyse. I forbindelse med vårt VMS-prosjekt har vi montert Fangstr VMS om bord i to sjarker i gruppen 10-10,99 meter som fisker etter torsk og hyse med line.

Posisjonsrapporter fra båtene fra midten av januar til midten av februar 2021 viser at disse to fisker både utenfor og innenfor GSM-dekning. Seilasen fram og tilbake fra fiskefeltene dekkes stort sett av GSM. Men ofte foregår selve fisket utenfor mobildekning.

Kartet under viser posisjoner overført hvert 10. minutt via GSM som grønne punkter. Posisjoner overført med satellittsystemet Iridium vises som røde punkter. Avstanden fra den hvite sirkelen til høyre og til kysten er ca 90 km.

Posisjoner sendt over GSM og satellitt.

I dette området rekker GSM-dekningen veldig langt utover havet. Men selv denne gode dekningen hjelper ikke så lenge de beste fiskefeltene er ennå lengre ut i havet. Disse båtenes valg av fiskefelt er gode eksempler på at ERS-forskriften ikke kan oppfylles av dem med bare GSM som kommunikasjonsutstyr. De ville ikke kunnet verken seile eller fiske lovlig i områdene som har røde prikker med bare GSM. Skal fisket skje lovlig i 2022 må båtene ha tilgang til et satellittsystem. I disse eksemplene er det Iridium.

Et annet eksempel er det før nevnte blåkveitefisket langs Eggakanten. Her vil båtene være utenfor mobildekning i store deler av sesongen.

Holder det med kun mobildekning?

Vi tror det vil være vanskelig å oppfylle forskriften med kun GSM-dekning på sporingsutstyr og fangstdagbok. Dekningskartene til de tre nevnte mobilleverandørene har hvite flekker både her og der langs kysten og inne i fjordene.

Hull i mobildekningen har vi også fått verifisert gjennom utstyr vi har montert på en båt som driver med laksetransport. Dette fartøyet trafikkerer langs kysten og går inn og ut av mange fjorder fra Øst-Finnmark i nord til Møre og Romsdal i sør.

Fangstr VMS benytter både GSM og Iridium til transport av posisjonsdata fra fartøyet og videre til Fiskeridirektoratet. Iridium er alltid aktivert, og derfor vil ethvert fiskefartøy kunne seile og utøve fiske over alt med dette utstyret om bord.

Fangstr VMS vil også bli benyttet til overføring av lovpålagte meldinger fra Fangstr fangstdagbok, og derved vil et fiskefartøy oppfylle forskriften når det gjelder kommunikasjonsutstyr uansett hvor det måtte fiske.

Av Svein Bertheussen, sivilingeniør, tidligere produktsjef for fangstdagbok og hobbyfisker.

Takk for din bestilling.

Du vil få en bekreftelse på din bestilling på mail. 

Vi kontakter deg i løpet av 24 timer for å avtale installasjon.